Gas Free

GAS FREE CERTIFICATE - GAZDAN ARINDIRMA SERTİFİKASI

Vescon Denizcilik & Danışmanlık ;

1 Aralık 2004 tarihli 25677 sayılı resmi gazetede yayımlanan gemi ve deniz araçlarının inşa,tadilat,bakım,onarım ve söküm işlemlerinde gazdan arındırma yönetmeliği gereğince her türlü deniz aracının,yönetmelikte belirtilen sıcak ve / veya soğuk çalışma işlemleri için GAZDAN ARINDIRMA BELGESİ ( GAS FREE CERTIFICATE ) alması ve araç tadilatta olduğu sürece düzenli olarak gaz ölçüm yaptırıp sertifikalandırılması zorunludur ve bu belge sadece

GAZDAN ARINDIRMA UZMANI OLARAK RESMEN YETKİLENDİRİLMİŞ KİŞİ TARAFINDAN VERİLEBİLİR.

Gemi veya deniz aracında katı,sıvı,gaz, aerosol haldeki parlayıcı,patlayıcı ve zehirli maddelerin depolandığı,taşındığı tanklar ambarlar,dip, üst veya asma tanklar,makine dairesi yakıt ve yağ tankları, pompa dairesi ve diğer kapalı yerlerde yapılan temizleme ve havalandırma işlemleri öncesi ve sonrasında; güvenli giriş,sıvak veya soğuk çalışma yapmak için aşağıda belirtilen durumlarda gazdan arındrıma belgesi düzenlenir.

A) Zehirleyici maddeler bulunan veya daha önce bu maddelerin bulunduğu tehlikeli mahallere ve komşu bölmelere her giriş için,
B) Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı özelliği bulunan veya daha önce bu maddelerin bulunduğu tehlikeli mahallerde ve bu mahaller ile komşu bölmelerde sıcak işlem ve kıvılcım çıkarabilecek her türlü çalışma için,
C) Bu maddenin (B) bendinde belirtilen tehlikeli mahallerle irtibatlı boru devresi,kangal, tulumba, bağlantı elemanı gibi yan unsurlarda sıcak işlem için,
D) Yanıcı,parlayıcı ve patlayıcı maddelerin ve basınçlı sistemlerin bulunduğu sintine, makine dairesi gibi bölmelerde sıcak işlem için,
E) Normal çalışma şartlarında basınç altında bulunan veya yanıcı ve yahut zehirleyici özellikte maddeler içeren sistemlere ait bağlantı elemanları, boru devreleri, kangallar, tulumbalar üzerinde, yaınında ve komşu bölmelerde sıcak işlem için,
F) Draın, kondenser, boru devresi gibi içi boş yapısal elemanlarda sıcak işlem için.


TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEKİ GAZ ÖLÇÜM VE SERTİFİKALANDIRMA (GAS-FREE CERTIFICATE) İŞLEMLERİNİZİ , ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ALDIĞIMIZ GAZDAN ARINDIRMA UZMANLIĞI BELGESİ İLE YAPMAKTAYIZ.

                GAS FREE SERTİFİKASI VERMEK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONTROL LİSTESİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR :

CHECK LIST FOR GAS FREE GAS FREE İÇİN KONTROL LİSTESİ
BELOW AREAS WILL CHECKED BY GAS FREE EXPERT. AŞAĞIDAKİ BÖLMELER GAZDAN ARINDIRMA UZMANI TARAFINDAN KONTROL EDİLİR
CARGO TANKS P/S KARGO TANKLAR SANCAK/İSKELE
SLOP TANKS P/S SLOP TANKLAR SANCAK/İSKELE
RESIDUAL TANKS RESIDUAL TANK
PUMP ROOM POMPA DAİRESİ
SAMPLE ROOM SAMPLE ODASI
HEATING ROOM HEATING ODASI
ENGINE ROOM MAKİNE DAİRESİ
MANIFOLTS MANİFOLTLAR
VOID SPACES VOİD ODALARI
ABOVE AREAS/TANKS SHOULD BE AS BELOW YUKARIDA BELİRTİLEN BÖLMELER; AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMALIDIR
VENTED TO ATMOSPHERE( COVERS MUST BE OPEN) ATMOSFERE AÇILMIŞ
DRAINED DREYN EDİLMİŞ
WASHED YIKANMIŞ
VALVES SHOULD BE CLOSED VALFLER KAPALI
PURGED SÜPÜRÜLMÜŞ
REMARKS: NOTLAR:
MEASUREMENT WILL MADE BY MULTIRAE LITE PGM6208 GAS DETECTOR. GAZ ÖLÇÜMÜ MULTIRAE LITE PGM6208 GAS DETECTOR İLE YAPILACAKTIR.
SHOULD MEASURE AS BELOW LIMITS; ÖLÇÜLEN GAZ DEĞERLERİNİN AŞAĞIDAKİ LİMİTLERDE OLMASI GEREKMEKTEDİR;
LEL(%): 0 LEL(%): 0
H2S(ppm): 0 H2S(ppm): 0
CO(ppm): 0-10 CO(ppm): 0-10
O2(%): 18,5–20,9 O2(%): 18,5–20,9
VOC(ppm): LIMITS ACCORDING TO MSDS VOC(ppm):MSDS LİMİTLERİ İÇERİSİNDE KALMALI